بازسازی زندگی پس از از دست دادن همه چیز، می تواند بسیار دلهره‌آور به نظر برسد. چه شغلتان را از دست داده باشید، چه طلاق گرفته باشید یا برای درمان یک بیماری ناخوانده، هزینه های پزشکی هنگفتی پیش رویتان قرار گرفته باشد، با این‌حال نباید…