صفحه اصلی

شاید وقتش رسیده این‌بار برای حال دل خودت، یک کار اساسی کنی!

در شغل و کسب‌وکارتون موفق هستید؟!
تحصیلات و جایگاه اجتماعی بالایی دارید؟!
مستقل هستید و درآمد خوبی دارید؟!

ولی با همه اینها خودتون می‌دونید حال دلتون عمیقا خوب نیست.
بیرون زندگیتون دیگران کشته و داخلش خودتونو!

در درون احساس خستگی، تنهایی و گاهی سرخوردگی، دست از سرتون بر نمی‌داره ...
نه اون‌قدر اول راه هستید که پر از امید و انگیزه باشید نه اون‌قدر آخر راه، که قید خیلی چیزها رو بزنید!
و ...

تو تنها نیستی! اینجا حرف‌های مشترک زیادی برای گفتن داریم.

business-woman

توانمندســازی زنان برای موفـقیت

در کسـب‌وکار شخصی

از جنسیتت متنفر نباش

تقویت و بهره‌مندی از انرژی زنـانه

به صرف بودنت، ارزشمند و کافی هستی

احیا و افزایش عزت نفـس

دغدغه‌ها و چالشــــ های

محیط کار 

قاطعیت و تعیین حد و مرز درست 

در روابط کاری و شخصی 

آشــتی، رســیدگی و توانمندســـازی

کودک درون

[ جدیدترین مطالب روزانه ]

[ راز و رمزهای خانم‌های موفق در کسب‌وکار ]