احتمالا تا حالا واژه کودک درون، کم یا زیاد، به گوش‌ت خورده. من خودم اولین‌بار که این واژه به گوشم خورد با خودم گفتم حتما یک مفهوم یا یک روش زودگذر روانشناسی باشه. ازین اصطلاحاتی که یک مدت مد میشه و بحثش داغ میشه و…