آشنایی با کودک درون و احساساتی که درکنترل دارد

فریادی که از اعماق قلبمان می‌شنویم، فریاد کودکی زخمی در درون ماست که رنج و درد بسیاری می‌کشد. توجه و درمان دردهای این کودک درون، بخش زیادی از احساسات منفی که نسبت به خودمان و دیگران داریم را تغییر می‌دهد. در وجود هریک از ما…

داستان آشتی من و کودک درون چموش‌م از کجا شروع شد؟!

احتمالا تا حالا واژه کودک درون، کم یا زیاد، به گوش‌ت خورده. من خودم اولین‌بار که این واژه به گوشم خورد با خودم گفتم حتما یک مفهوم یا یک روش زودگذر روانشناسی باشه. ازین اصطلاحاتی که یک مدت مد میشه و بحثش داغ میشه و…