شاید وقتش رسیده این‌بار برای حال دل خودت، یک کار اساسی کنی!

در شغل و کسب‌وکارتون موفق هستید؟!
تحصیلات و جایگاه اجتماعی بالایی دارید؟!
مستقل هستید و درآمد خوبی دارید؟!

ولی با همه اینها خودتون می‌دونید حال دلتون عمیقا خوب نیست.
بیرون زندگیتون دیگران کشته و داخلش خودتونو!

در درون احساس خستگی، تنهایی و گاهی سرخوردگی، دست از سرتون بر نمی‌داره ...
نه اون‌قدر اول راه هستید که پر از امید و انگیزه باشید نه اون‌قدر آخر راه، که قید خیلی چیزها رو بزنید!
و ...

تو تنها نیستی! اینجا حرف‌های مشترک زیادی برای گفتن داریم.

پلتفرم تخصصی توانمندسازی خانم‌ها در زندگی شخصی و مالی
successful-women

توانمندســازی زنان برای موفـقیت

در کسـب‌وکار شخصی

feminity

از جنسیتت متنفر نباش

تقویت و بهره‌مندی از انرژی زنـانه

feminity

به صرف بودنت، ارزشمند و کافی هستی

احیا و افزایش عزت نفـس

inner-child2

دغدغه‌ها و چالشــــ های

محیط کار 

Set-boundaries

قاطعیت و تعیین حد و مرز درست 

در روابط کاری و شخصی 

inner-child2

آشــتی، رســیدگی و توانمندســـازی

کودک درون

در هپیفای چرا... و چگونه ... های بسیاری را بررسی می‌کنیم

چراهایی که در ذهن بسیاری از ما سالهاست که بی پاسخ مانده است.

برای مثال :

 • چرا دوندگی ها و تلاش‌های بی پایان تان شما را به حال خوبی که می‌خواهید نمی‌رساند ؟
 • چرا با وجود دستاوردهای تحسین برانگیز، سفرها و تفریحات و سرگرمی های متنوع، هنوز حال دلتان خوب نیست؟
 • چرا حمایت و توجهی که لیاقتش را دارید دریافت نمی‌کنید؟
 • چرا روزبروز احساس خستگی و ناامیدی بیشتری می‌کنید؟

و ...

 • چگونه احساس شادی و رضایت درونی عمیق را تجربه کنید.
 • چگونه رفتاری مناسب در برابر چالش‌های محیط و بازار کار داشته باشید.
 • چگونه از اضطراب‌ها و نگرانی‌های همیشگی رها شوید.
 • چگونه از چالش‌های سخت و نفس‌گیر زندگی با موفقیت عبور کنید.
 • چگونه با جنسیت زنانه‌تان آشتی کنید و آن را برای جذابیت بیشتر و تنش کمتر، زنده کنید و به‌کار بگیرید.
 • چگونه رابطه‌ای عمیق و عاشقانه سرشار ار امنیت، ثبات و تعهد داشته باشید.
  و چگونه آرامش واقعی را در زندگی‌تان جاری کنید.